top of page

Chung tay gầy dựng cộng đồng

Bầu cho người Việt góp công xây nhà

 

Hãy đi bầu đông và mạnh cho Andy Nguyễn

Bầu cử sớm: 24/10/2022 - 04/11/2022 

Bầu cử chính: 08/11/2022

Thắc mắc và cần giúp đỡ đi bầu, xin liên lạc

Vote@AndyNguyenCampaign.com hay 682-268-4166

Thời Gian và Địa Điểm Bầu Cử Sớm

October (Octubre) (Tháng Mười) 24 ‐28 Monday – Friday (Lunes – Viernes) (Thứ Hai – Thứ Sáu) 8:00 a.m. – 5:00 p.m.

October (Octubre) (Tháng Mười) 29 Saturday (Sábado) (Thứ Bảy) 7:00 a.m. – 7:00 p.m.

October (Octubre) (Tháng Mười) 30 Sunday (Domingo) (Chủ Nhật) 10:00 a.m. – 4:00 p.m.

October (Octubre) (Tháng Mười) 31 Monday (Lunes) (Thứ Hai) 7:00 a.m. – 7:00 p.m.

November (Noviembre) (Tháng Mười Một) 1 ‐ 4 Tuesday ‐ Friday (Martes – Viernes) (Thứ Ba – Thứ Sáu) 7:00 a.m. – 7:00 p.m.

Bob Duncan Center 2800 S Center Street Arlington 76014 

Elzie Odom Athletic Center 1601 NE Green Oaks Boulevard Arlington 76006

Center for Community Service Junior League of Arlington 4002 W Pioneer Parkway Arlington 76013

City of Arlington South Service Center 1100 SW Green Oaks Boulevard Arlington 76017

Tarrant County Sub‐Courthouse in Arlington 700 E Abram Street Arlington 76010

Tarrant County College Southeast Campus EMB ‐ Portable Building (edificio móvil) (Nhà Di Động) C 2100 Southeast Parkway Arlington 76018

University of Texas at Arlington Maverick Activities Center 500 W Nedderman Drive Arlington 76019

Kennedale Community Center 316 W 3rd Street Kennedale 76060

Mansfield Sub‐Courthouse 1100 E Broad Street Mansfield 76063

Vernon Newsom Stadium 3700 E Broad Street Mansfield 76063

IMG_6070.jpg
Mục Tiêu

TÌM HIỂU VỀ ANDY NGUYỄN

Andy sẽ làm gì sau khi đắc cử?
MỤC TIÊU PHỤC VỤ

Mục Tiêu Phục Vụ Cộng Đồng Người Việt

Andy sẽ cộng tác với các thành phần đồng chí hướng để:

 1. Giảm thuế, phát triển công ăn việc làm, và duy trì an ninh cho dân chúng.

 2. Xây dựng một trung tâm sinh hoạt nhằm duy trì văn hóa và lịch sử của cộng đồng người Việt.

 3. Vận động cử tri và giới trẻ gốc Việt cùng phát triển tiếng nói cộng đồng.

 4. Bảo tồn và phát huy giá trị thiêng liêng của lá cờ vàng ba sọc đỏ.  Vận động và cảnh giác chính quyền địa phương, các học khu, và các trường đại học trong quận Tarrant không treo cờ đỏ sao vàng của VC.

Giảm Thuế

Từ sức khỏe cộng đồng và an ninh, đến đường sá và cơ sở hạ tầng, chính quyền quận được tài trợ bởi tiền thuế bất động sản của người dân. Gánh nặng thuế má không nên trở thành mối đe dọa đối với ước mơ và sinh kế của người thọ thuế. Với tư cách là Ủy viên hội đồng Quận, tôi sẽ cố gắng giữ cho Quận Tarrant tập trung vào các nhiệm vụ cốt lõi và giữ mức thuế thấp.

 

Cải Thiện Đường Sá & Cơ Sở Hạ Tầng

Đầu tư vào cơ sở hạ tầng, giao thông là một trong những cách hiệu quả nhất để nâng cao phẩm chất cuộc sống của chúng ta. Từ đường nội thành đến đường cao tốc liên bang, giao thông ở Hạt Tarrant và DFW đồng nghĩa với việc di chuyển lực lượng lao động, tiếp cận thương mại, vận chuyển hàng hóa và vật liệu, và tạo công ăn việc làm tốt hơn. Khi dân số của Hạt Tarrant tăng trên 2,1 triệu người, tôi cam kết thực hiện các giải pháp giao thông sáng tạo để khuyến khích tăng trưởng cho nền kinh tế trong tương lai.

 

Hỗ Trợ Cảnh Sát

Tôi sẽ bỏ phiếu để tài trợ đầy đủ cho cảnh sát và các cơ quan thi hành luật pháp để họ có khả năng thanh tảo tội phạm và giữ an ninh cho thôn xóm và gia đình của quý vị. Tôi cũng sẽ phối hợp với Văn Phòng Công Tố (District Attorney), Văn Phòng Cảnh Sát Quận (Sheriff), và các tòa án (Courts) để thực hiện các chương trình cải huấn và trị liệu cho những người mang tội nhẹ, nghiện ngập, và mang bệnh tâm thần.

 

Chính Quyền Của Dân và Vì Dân

Tôi tin tưởng chắc chắn vào chính quyền đại diện, nơi ý chí của người dân là động lực dẫn đường ... chứ không phải nhóm lợi ích cá biệt và quan liêu. Tính minh bạch làm nền tảng cho sự trong sạch và một chính quyền có trách nhiệm. Với tư cách là Ủy viên trong nhiệm kỳ tới, tôi sẽ chủ động cùng với những người thọ thuế và các giới chức dân cử để xây dựng tính minh bạch và trách nhiệm cho hoạt động của chính quyền Hạt Tarrant.

161106_072156_0_edited.jpg
Thành Quả

Trong hai nhiệm kỳ qua, trong vai trò Ủy Viên Khu Vực 2, Andy đã đạt được điều gì? 

 
THÀNH QUẢ PHỤC VỤ (2011 - 2018)

Năm 2010, Andy được bầu vào Hội Đồng Quận Hạt Tarrant (Tarrant County Commissioners Court), trở thành người Mỹ gốc Á đầu tiên nắm trách vụ Ủy Viên Hội Đồng Quận và là dân cử Mỹ gốc Việt đầu tiên phục vụ chính quyền cấp Quận tại tiểu bang Texas. Trong 2 nhiệm kỳ với tư cách là Ủy viên của Khu 2, Andy đã được công nhận rộng rãi trong vai trò tiên phong làm thăng tiến nhiều lãnh vực như quản lý minh bạch và hiệu quả, giao thông vận tải, y tế, sức khỏe tâm thần, thông tin điện toán, và đại diện năng động. Andy cũng đã tận tụy phục cộng đồng người Việt trong nhiều lãnh vực.

PHỤC VỤ CƯ DÂN GỐC VIỆT
 • Mở phòng phiếu tại Asia Times Square tạo sự tiện lợi cho cử tri gốc Việt đi bầu.

 • Vận động thuê mướn các nhân viên thành thạo song ngữ Anh Việt vào làm việc tại Văn phòng Bầu cử (Election Administration), Ty Sức khỏe Công chúng (Public Health), các tòa án (Courts), và nhà thương công chúng JPS (JPS Health Network) để giúp cho người Việt.

 • Đề nghị và góp phần hình thành viễn kiến International Corridor để tái phát triển khu vực thương mại (trong đó có Việt Nam) trên đường Pioneer Parkway và Arkansas Lane ở Đông Arlington và Grand Prairie thành tụ điểm thương mại cho các nền văn hóa, ẩm thực, và giải trí quốc tế.

 • Bổ nhiệm một nhân tài gốc Việt vào Hội Đồng Quản Trị Hệ thống Nhà thương Công chúng JPS, và đòi hỏi thành phần quản lý tại hệ thống nhà thương JPS phải chú trọng đến tình trạng y tế của các cộng đồng di dân, đặc biệt là cộng đồng Việt Nam.

 • Giúp vận động ngân sách xây dựng xa lộ 360 South, gần Joe Pool Lake, tạo sự dễ dàng đi lại và phát triển cho khu vực này, nơi có vài ngàn gia đình gốc Việt cư ngụ.

 • Phê chuẩn ngân sách để đưa đón các vị cao niên gốc Việt đến sinh hoạt tại các trung tâm chăm sóc người lớn tuổi.

 • Kín đáo và tận tụy giúp nhiều cá nhân và gia đình Việt Nam giải quyết các khó khăn liên hệ tới tội phạm, hợp đồng, tài sản, và gia đình.

Photo Feb 27, 6 36 47 PM.jpg
Tiểu Sử

QUẢN TRỊ HIỆU QUẢ & MINH BẠCH

 • Chống chi tiêu lãng phí và cố gắng giữ thuế ở mức thấp.

 • Đi đầu trong  trong nỗ lực cải thiện tính minh bạch trong chính quyền Hạt Tarrant, dẫn đến việc thực hiện Sáng kiến Tarrant County Open Book  ​​và phát trực tiếp và ghi lại các cuộc họp của Hội đồng Quản Trị Hệ thống Nhà thương Công chúng John Peter Smith (JPS Hospital Network).

 GIAO THÔNG & PHÁT TRIỂN KINH TẾ

 • Vận động thành công ngân sách để xây dựng xa lộ 360 South, giao lộ SH360 / IH30, và xây dựng xa lộ IH20/US287/820.

 • Đồng sáng lập Đối tác Giao Thông Đông Nam Tarrant để xây dựng sự đồng thuận, hỗ tương và vận động cho các ưu tiên giao thông quan trọng đối với các thành phố thuộc Khu vực 2.

 • Tích cực hỗ trợ các nỗ lực phát triển kinh tế quân trọng và tạo việc làm tốt ở Khu vực 2.

 • Góp phần hình thành viễn kiến International Corridor để tái phát triển Khu vực thương mại trên đường Pioneer Parkway và Arkansas Lane ở Đông Arlington và Grand Prairie thành tụ điểm thương mại cho các nền văn hóa, ẩm thực, và giải trí quốc tế.

Y TẾ

 • Giúp phát hành trái phiếu $900 triệu để chăm sóc y tế và sức khỏe tâm thần cho người dân với hơn 80% cử tri bỏ phiếu thuận vào năm 2018.

 • Giám sát các quyết định cuối đời tại nhà thương JPS Health Network và lên tiếng ủng hộ sự sống.

 • Đòi hỏi thành phần quản lý tại hệ thống nhà thương JPS phải chú trọng đến tình trạng y tế của các cộng đồng di dân, đặc biệt là cộng đồng Việt Nam.

 

NĂNG NỖ TRONG VAI TRÒ ĐẠI DIỆN

 • Thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo với công chúng để thu thập ý kiến ​​từ những người đóng thuế về ngân sách và các việc ưu tiên cần làm

 • Duy trì chính sách mở cửa để dân chúng dễ dàng tiếp xúc Văn phòng Ủy viên Khu vực 2.

 • Tiến hành các cuộc khảo sát để thu thập phản hồi từ cử tri về các vấn đề quan trọng cho Văn phòng Ủy viên.

 • Thường xuyên tham dự và tham gia các cuộc họp và sự kiện cộng đồng, bao gồm cả các vấn đề liên hệ đến người cao tuổi, cựu chiến binh, phụ nữ, sinh viên, doanh nghiệp, công dân, và các cộng đồng thiểu số.

FB_IMG_1491248575974.jpg

Thân thế của Andy Nguyễn ra sao?
TIỂU SỬ
Sinh ra tại miền Nam Việt Nam, Andy Nguyễn đã phải đối mặt với tuổi thơ nghèo khó, đói khổ, và áp bức sau khi Sài Gòn thất thủ vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Khi mới 14 tuổi, gia đình anh đã liều chết vượt biển, trốn chạy sự đàn áp của Cộng sản, định cư tại Hoa Kỳ năm 1981.

Dù gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập vào ngôn ngữ và văn hóa mới, Andy đã học hành chăm chỉ và thăng tiến, tốt nghiệp trung học với các bạn cùng lứa tuổi. Trong khi làm nhân viên rửa bát và bồi bàn nhà hàng, anh đã theo học đại học, gia nhập Lực lượng Vệ binh Quốc gia Kentucky, hoàn thành khóa huấn luyện Sĩ quan Dự bị Lục quân (Army ROTC), và được bổ nhiệm làm Sĩ quan Pháo binh  trong Lực lượng Trừ bị Quân đội Hoa Kỳ.

Andy tốt nghiệp Đại học Kentucky với bằng Quản lý Kinh doanh. Anh hoàn thành Khóa học Cơ bản dành cho Sĩ quan Lục quân tại Oklahoma và chuyển đến Texas năm 1992. Anh bắt đầu làm việc trong ngành viễn thông và sớm thành lập công ty viễn thông và điện toán của riêng mình.

Gặt được thành công, Andy dồn hết năng lực của mình để truyền cảm hứng cho những người nhập cư khác để nắm lấy giấc mơ Hoa Kỳ.

Thành tích lâu dài của Andy bao gồm nhiều kinh nghiệm phục vụ cộng đồng người Việt và dòng chính qua nhiều vai trò khác nhau. Anh đã phục vụ thiện nguyện trong trách nhiệm Chủ Tịch kiêm Trưởng Ban Điều Hành của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia (CĐNVQG) Hạt Tarrant trong gần hai nhiệm kỳ, từ năm 2002 - 2009. Anh đã từng giữ trách nhiệm Quản trị viên (Director) cho các tổ chức vô vụ lợi như Phòng Thương Mại Arlington, Hội Từ Thiện Công Giáo Fort Worth (Catholic Charities Fort Worth), và Salvation Army Arlington-Mansfield. Hiện giờ anh là thành viên của Hội Đồng Quản Trị của YMCA Arlington-Mansfield-Grand Prairie và CĐNVQG Hạt Tarrant. 

Năm 2010, Andy đắc cử vào trách vụ Ủy viên Hội Đồng Quận Hạt Tarrant (Tarrant County Commissioner), trở thành người Mỹ gốc Á đầu tiên giữ chức vụ này tại hạt Tarrant, Texas.  Trong 2 nhiệm kỳ Ủy viên Hạt Tarrant, đại diện cho vùng 2 (Precinct 2 Tarrant County Commissioner), Andy đã đóng góp nhiều công sức cải thiện hệ thống giao thông, y tế, sức khỏe tâm thần, thông tin điện toán, và quản trị hiệu quả.

Từ năm 2019-2021, Andy phục vụ cư dân của Texas Vùng 6 Quốc Hội Hoa Kỳ với tư cách là Giám đốc Khu vực và Phụ tá Chánh văn phòng của Dân biểu Ron Wright.

Là một diễn giả, truyền cảm hứng về cuộc sống, sự tự do, và khả năng lãnh đạo, Andy đã được công nhận vì sự phục vụ cộng đồng của mình với Giải thưởng Lãnh đạo của Phòng Thương mại Người Mỹ gốc Á Hạt Tarrant, Giải thưởng “Thăng Tiến Ước Mơ” của Arlington Martin Luther King Celebration , và Giải thưởng Dân cử của Năm 2018 từ Chi nhánh North Central Texas Fort Worth Area của Hiệp hội Nhân viên Xã hội Toàn Quốc (National Association of Social Workers.)

Andy hiện đang điều hành một tiểu thương với vợ của anh, Julie. Gia đình Andy hiện sống ở khu vực Arlington với ba người con, nơi họ là giáo dân tại Nhà thờ Công giáo Việt nam Thánh Giuse. Andy đang sinh hoạt với Câu lạc bộ Rotary Arlington, các Phòng Thương mại tại Arlington, Mansfield, và Grand Prairie, và Cộng đồng người Việt tại Hạt Tarrant.

bottom of page